Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Firma Euro-Comfort Sp. z o.o. jest największym zakładem produkcyjnym w grupie kapitałowej EuroComfort i specjalizuje się w produkcji kołder, materacy, poduszek, mebli tapicerskich oraz wypełnień do poduszek i kołder. Celem strategicznym Euro-Comfort Sp. z o.o. jest zorientowanie wszystkich procesów produkcyjnych na uzyskanie najwyższego poziomu zadowolenia Klienta i zaufania do naszych wyrobów, utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej w produkcji wyrobów gotowych, zaspokojenie oczekiwań pracowników, nieustanne optymalizowanie produktów i usług, bezpieczeństwo pracy oraz stosowanie norm środowiskowych w przedsiębiorstwie.

Organizacja zobowiązuje się do:

Do zdobycia pełnego zadowolenia Klienta, umocnienia pozycji na rynku oraz zapewnienia rozwoju Spółki wykorzystujemy nowoczesne metody zarządzania, dokładamy wszelkich starań, by produkowane przez nas wyroby były najwyższej jakości, spełniały wymagania i oczekiwania Klienta oraz były dostępne w szerokim asortymencie.

Jesteśmy świadomi, że osiągnięcie tych celów możliwe jest przede wszystkim dzięki:

Realizacja strategii unikania błędów i minimalizacja ryzyka są jednocześnie nieodzowną częścią odpowiedzialności, którą ponosi każdy pracownik. Unikanie błędów jest działaniem priorytetowym przed usuwaniem błędów. Każdy, kto współuczestniczy w powstawaniu produktu, jest odpowiedzialny za utrzymanie jego jakości. Wszyscy pracownicy mają prawo i obowiązek zawiadamiać przełożonych o zauważonych usterkach, które w jakikolwiek sposób mogłyby utrudnić lub uniemożliwić pracę bądź wpłynąć na gorszą jakość wyrobu gotowego lub usługi, środowiska oraz bezpieczeństwa.

 

Strategia

Wizja

Naszą wizją jest osiąganie doskonałości w procesach biznesowych, a poprzez to pragniemy być pierwszym wyborem Klienta w naszym obszarze działania.

Misja

Naszą misją jest dostarczenie Klientowi wyrobu jakiego potrzebuje, spełniającego oczekiwania jakościowe i dostępnego w szerokim asortymencie.

Ambicja

Naszą ambicją jest zostać najlepszym zakładem produkcyjnym poprzez stworzenie światowej klasy organizacji dostarczającej najwyższych wartości naszym Klientom i Pracownikom.

Wartości

W firmie Euro-Comfort uznajemy i realizujemy cztery wartości, które określają naszą wspólną tożsamość: