linkedin youtube facebook allegro

Odpowiedzialność społeczna

Pomagaj drugiemu wiosłować, a sam dojdziesz do celu


Zaangażowanie społeczne od początku istnienia firmy Euro-Comfort Sp. z o.o. stanowiło ważny element w jej rozwoju. W naszej strategii biznesowej w sposób szczególny uwzględniamy interesy społeczne jak i ochronę środowiska. 

Społeczna odpowiedzialność to proces długofalowy, oparty na zasadach dialogu społecznego, który traktujemy jako inwestycję, a nie koszt. Przynosi ona bowiem korzyści nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim całego otoczenia – społeczności, w której działamy. Dzięki prowadzeniu dialogu z lokalną społecznością, uwzględnianiu jej potrzeb w swojej działalności, budujemy swoisty kapitał społeczny przedsiębiorstwa.

Od lat z ogromnym zaangażowaniem wspieramy lokalną społeczność, gdyż uważamy, że nawet najmniejszy gest może okazać się wielkim wsparciem. 

Dom Dziecka w Bodzewie i Gostyniu

Patronat nad Domem Dziecka w Bodzewie i Gostyniu objęliśmy w 2010 roku. Od tego czasu nieprzerwanie wspieramy finansowo i rzeczowo ich podopiecznych. Dzięki przekazanym darowiznom udało się wyremontować aneksy kuchenne i pokoje dziecięce, które zostały odmalowane, wyposażone w nowe meble oraz przekazane materace, kołdry, poduszki, pościele oraz artykuły dekoracyjne i sofy wypoczynkowe. Wsparcie finansowe pozwoliło na organizację wypoczynków letnich i wycieczek dla dzieci. Dzięki tym środkom zaadaptowane zostały piwnice na pomieszczenia sportowo-rekreacyjne. Zakupiono stół bilardowy i zatrudniono instruktorów zajęć tanecznych i sportowych. Ogromnym dokonaniem była budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w parku przy domu dziecka, a jego realizacja została w większości sfinansowana z przekazanych przez Nas funduszy. Co roku wychowankowie mogą cieszyć się słodkimi upominkami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Bardzo przydatne są wyprawki w postaci poduszek i kołder dla usamodzielniających się podopiecznych oraz wyprawki szkolne dla wychowanków.

Dom Dziecka w Bodzewie i Gostyniu

Dajemy radość dzieciom

Od początku swojej działalności staramy się wspierać dzieci z niepełnosprawnościami. Swoim podopiecznym pomagamy w zakupie specjalistycznego sprzętu wspomagającego ich codzienne funkcjonowanie, finansujemy turnusy rehabilitacyjne, obdarowujemy słodkościami z okazji Mikołajek i staramy się na bieżąco wspierać ich potrzeby. Wiemy, z jak wielkimi problemami się mierzą, a naszym celem jest wywołanie uśmiechu na ich twarzach w tych trudnych dla nich momentach. Ich radość jest dla Nas najcenniejszym dobrem i utrwala Nas w przekonaniu, że warto pomagać. 

Dajemy radość dzieciom

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

Od kilku lat współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lesznie w zakresie przekazywania wsparcia rzeczowego w postaci naszych firmowych artykułów tekstylnych. Jednym z zadań, które realizuje ośrodek jest wspieranie rodzin w różnego rodzaju kryzysach. Staramy się regularnie reagować na bieżące potrzeby tych rodzin, gdyż zdajemy sobie sprawę z ich trudnej sytuacji życiowej, w której się znajdują. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie to również wsparcie dla placówek będących pod nadzorem tej jednostki, chociażby Schroniska dla Bezdomnych w Lesznie. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie

Wsparcie dla szpitala to niezwykle ważny aspekt naszej działalności społecznej. Od wielu lat reagujemy na potrzeby leszczyńskiego szpitala przekazując mu pomoc rzeczową w postaci naszych tekstyliów firmowych. Wspierając szpital pomagamy nie tylko jego pacjentom, ale również personelowi medycznemu. Cyklicznie staramy się wspierać tę placówkę, wyposażając poszczególne oddziały szpitalne w kołdry i poduszki. Oprócz wsparcia w postaci artykułów tekstylnych przekazaliśmy na rzecz szpitala również kanapy i sofy. Wszelkie formy wsparcia są niezwykle cenne i mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania szpitala oraz dla poprawy jakości opieki nad pacjentami. 

Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie

Stowarzyszenie Bumerang Leszczyński

Ze Stowarzyszeniem Bumerang Leszczyński współpracujemy praktycznie od początku jego istnienia. Nasze zaangażowanie w działalność tego stowarzyszenia to nie tylko udział w organizowanych przez nie akcjach pomocy, ale również reagowanie na potrzeby leszczyńskich seniorów, osób w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Nigdy nie pozostajemy obojętni na historie i tragedie ludzi doświadczonych przez los.

Od wielu lat bierzemy udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez stowarzyszeni, takich jak “Pączki do rączki” i „Jabłuszko”. Zaangażowanie naszych Pracowników w obie akcje jest ogromne. Od początku istnienia akcji przekazujemy na rzecz bohaterów akcji dodatkowe wsparcie finansowe, ale również nasze upominki firmowe. 

Corocznie wspieramy stowarzyszenie w organizacji akcji „Serce z opłatkiem”. Ta akcja ma niezwykły wymiar. Niesie pomoc osobom samotnym i bezdomnym z naszego regionu. 

Stowarzyszenie Bumerang Leszczyński

Dom Dziecka Caritas im. Świętej Rodziny w Lesznie

Pomoc dzieciom od zawsze była dla Nas priorytetem. Tym bardziej, gdy zostają doświadczone przez los, a ich opiekunowie starają się, by zapewnić im funkcjonowanie w przyjaznych warunkach. Cieszymy się, że mogliśmy wyposażyć placówkę w nowe kołdry, poduszki i materace. Corocznie wychowankom Domu Dziecka w Lesznie przekazujemy również słodkie upominki mikołajkowe. 

Dom Dziecka Caritas im. Świętej Rodziny w Lesznie

Razem tworzymy firmę odpowiedzialną społecznie

Podejmowane przez Nas działania wspierające lokalną społeczność, dbałość o środowisko naturalne i ludzi, którzy pośrednio lub bezpośrednio tworzą nasze przedsiębiorstwo, stanowią istotny element wypracowanej przez Nas strategii zrównoważonego rozwoju. 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu działań firmy na środowisko podejmujemy wszelkie inicjatywy proekologiczne i poszukujemy takich innowacji, które będą wpływały korzystnie na nasze otoczenie. 

W naszej strategii rozwoju istotną rolę odgrywają programy inicjowane dla naszych pracowników, polegające na inwestowaniu w ich rozwój, podnoszące ich kwalifikacje oraz zapewniające komfort pracy w naszym zespole. 

Wewnątrz naszej organizacji zwracamy szczególną uwagę na akcje prospołeczne, w których z ogromnym zaangażowaniem udział biorą nasi pracownicy. Mowa tu nie tylko o lokalnych akcjach pomocy, ale przede wszystkim wewnętrznych inicjatywach podejmowanych przez naszych pracowników względem osób potrzebujących pomocy, tj. Solidarni z Ukrainą, w ramach której wspieraliśmy współpracowników z Ukrainy i ich bliskich po wybuchu wojny na Ukrainie. Każdorazowo możemy liczyć na ogromne wsparcie i wieki Dar Serca naszych pracowników w tym zakresie, z czego jesteśmy niezwykle dumni. 

Razem tworzymy firmę odpowiedzialną społecznie
Akcja charytatywna
Akcja charytatywna "Jabłuszko"

Od wielu lat wspieramy akcję "Jabłuszko" organizując ją wśród naszych pracowników we wszystkich leszczyńskich spółkach i przekazując dodatkowo wsparcie finansowe, a dzieci objęte akcją obdarowujemy firmowymi upominkami tekstylnymi.

Akcja charytatywna
Akcja charytatywna "Pączki do rączki"

To najbardziej słodka akcja charytatywna w regionie. Zaangażowanie naszych Pracowników w tę akcję jest ogromne, a jeszcze większe są ilości zjadanych przez Nas pączków. Od początku istnienia akcji wspieramy potrzebujące dzieci przekazując im nie tylko wsparcie finansowe, ale również nasze artykuły firmowe.

Akcja
Akcja "Słodkie Mikołajki"

"Słodkie Mikołajki" to nasza autorska akcja organizowana z okazji Mikołajek. Dzieci z Domów Dziecka w Bodzewie, Gostyniu i Lesznie, dzieci z niepełnosprawnościami, podopiecznych ośrodków rehabilitacyjnych oraz innych obdarowujemy paczkami mikołajkowymi ze słodkościami.

"Serce z opłatkiem" - wigilia dla osób samotnych i bezdomnych

Ta akcja ma niezwykły wymiar. Niesie pomoc osobom samotnym i bezdomnym z naszego regionu, dla których organizowana jest Wigilia. Co roku organizatorzy mogą liczyć na nasze wsparcie. Nie jesteśmy obojętni na historie i tragedie ludzi doświadczonych przez los.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.