linkedin youtube facebook allegro

Kultura i wartości

Kiedy twoje wartości są dla ciebie jasne, podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze. 


Wartości są podstawą naszego działania i określają naszą wspólną tożsamość. Ważne dla Nas jest, aby każdy pracownik był świadomy zasad, którymi kieruje się organizacja w prowadzeniu swojej działalności. W naszej kulturze podzielamy 4 główne wartości:

Zadowolenie klienta
Dotrzymywanie zobowiązań
Rozwój pracowników
Poleganie na sobie nawzajem

Do zdobycia pełnego zadowolenia Klienta, umocnienia pozycji na rynku oraz zapewnienia rozwoju Spółki wykorzystujemy nowoczesne metody zarządzania, dokładamy wszelkich starań, by produkowane przez nas wyroby były najwyższej jakości oraz spełniały wymagania i oczekiwania Klienta. We wszystkich swoich działaniach uwzględniamy najlepsze praktyki biznesowe.

Wizja

Naszą wizją jest osiąganie doskonałości w procesach biznesowych, a poprzez to pragniemy być pierwszym wyborem Klienta w naszym obszarze działania.

Misja

Naszą misją jest dostarczenie Klientowi wyrobu jakiego potrzebuje, spełniającego oczekiwania jakościowe i dostępnego w szerokim asortymencie.

Ambicja

Naszą ambicją jest zostać najlepszym zakładem produkcyjnym poprzez stworzenie światowej klasy organizacji dostarczającej najwyższych wartości naszym Klientom i Pracownikom.

Odpowiedzialność środowiskowa

Odpowiedzialność środowiskowa

Jednym z najważniejszych działań naszej organizacji jest świadoma dbałość o środowisko. Już w 2011r. wdrożyliśmy i cały czas utrzymujemy System Zarządzania Środowiskiem, dzięki któremu określiliśmy wpływ działalności firmy na środowisko naturalne oraz działania umożliwiające jego ograniczenie lub wyeliminowanie.

W celu zapewnienia jak największej ochrony środowiska sukcesywnie wdrażamy działania polegające na optymalizacji procesów produkcyjnych w naszej organizacji. Poprzez montaż oświetlenia LED, instalację automatycznych systemów włączania i opomiarowanie sieci wewnętrznej dążymy do znacznej optymalizacji zużycia energii. Wprowadziliśmy również modyfikacje w systemie sprężonego powietrza poprzez optymalizację ustawień sieci oraz odzysk ciepła do nieogrzewanej hali. Od kilku lat przy obsłudze magazynowej wykorzystujemy wózki elektryczne zamiast gazowych. 

Działamy świadomie

Działamy świadomie

Kolejnym ważnym działaniem środowiskowym w naszej organizacji jest racjonalna gospodarka odpadami oparta na segregacji powstałych odpadów i przekazywaniu do odbiorców zapewniających ich recykling. Staramy się optymalnie wykorzystywać surowce w procesach produkcyjnych w celu minimalizowania ilości powstających odpadów. Zaopatrujemy się również w surowce certyfikowane na zgodność z międzynarodowymi standardami np. BCI- Better Cotton Initative, GRS- Global Recycle Standard, FSC- Forest Stewardship Council. W procesie klejenia stosujemy kleje na bazie wody. 

W ramach ograniczenia stosowania wody w butlach plastikowych dokonaliśmy montażu dystrybutorów filtrujących wodę. W starych urządzeniach klimatyzacyjnych wymieniliśmy czynnik chłodzący na bardziej przyjazny atmosferze. Ponadto w procesie technologicznym oraz w instalacji grzewczej wykorzystujemy gaz ziemny jako niskoemisyjne paliwo naturalne.

Istotnym elementem naszej polityki środowiskowej jest popularyzowanie działań proekologicznych nie tylko wśród naszych pracowników, ale również kontrahentów i odbiorców, z którymi współpracujemy. 

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.